Agentschap Telecom Nieuws

Nieuwsberichten op Agentschap Telecom
  1. De Inspectie Justitie en Veiligheid en Agentschap Telecom gaan onderzoeken welke maatregelen meldkamers hebben genomen om de continuïteit van meldkamers te verbeteren. In hun eerdere onderzoek ‘Meldkamers’ uit 2015 constateerden de Inspecties hierin kwetsbaarheden: meldkamers konden bijvoorbeeld niet of beperkt taken van elkaar overnemen en hadden geen of beperkte uitwijkmogelijkheden. Door nu na te gaan wat de meldkamers hebben gedaan met eerdere aanbevelingen ontstaat een actueel beeld van mogelijke risico’s in de continuïteit. Meer recente onderzoeken bevestigden dat.
  2. De manier waarop Agentschap Telecom controleert of radiozenders zich aan de vergunningsvoorwaarden houden is betrouwbaar. Dat concludeert het validatierapport dat de Universiteit Twente in 2017 in opdracht van de toenmalige minister van Economische Zaken heeft uitgevoerd. Het onderzoek is gedaan om vragen en zorgen van de radiosector over de wijze waarop het agentschap deze controles uitvoert definitief weg te nemen.
  3. Nederlandse huishoudens zijn onvoldoende voorbereid op uitval van telecommunicatie als gevolg van stroomstoringen. Dat blijkt uit onderzoek van Agentschap Telecom. De samenleving is zich nauwelijks bewust van de effecten van uitval, terwijl die afhankelijkheid de afgelopen jaren is toegenomen. Nederlanders vinden het niet nodig diensten of apparatuur aan te schaffen waarmee telecommunicatiediensten ook tijdens een stroomstoring gebruikt kunnen worden. De gemiddelde duur en frequentie van een storing wordt daarvoor als te beperkt ervaren.
  4. Op 27 maart sluit de aanvraagtermijn voor de vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio in de Randstad (kavel B05) en in Leusden (B36). U kunt uw aanvraag indienen tot uiterlijk 27 maart 2018 tot 16.00 uur.
  5. Op 28 februari 2018 is de aanvraagtermijn gestart voor de vergunningen voor twee kavels voor niet-landelijke commerciële radio. Het gaat om een kavel met 10 Randstadfrequenties (B05) en een kavel in Leusden (B36) met de daaraan gekoppelde vergunningen voor digitale radio (DAB+). Partijen kunnen hun aanvraag indienen tot uiterlijk 27 maart 2018 tot 16.00 uur.