Agentschap Telecom Nieuws

Nieuwsberichten op Agentschap Telecom
  1. Agentschap Telecom presenteert ‘Quickscan Uitval Telecom’ Wat als telecommunicatie uitvalt? Om de gevolgen daarvan in beeld te krijgen heeft Agentschap Telecom de ‘Quickscan Uitval Telecom’ ontwikkeld. Deze scan biedt organisaties inzicht in de vraag hoe groot de kans op uitval van telecommunicatie is. De scan geeft ook aan welke maatregelen genomen zouden kunnen worden om dit te voorkomen.
  2. De Staatssecretaris heeft de vergunningen van Stichting SB Radio voor FM kavel B05 ingetrokken. Met ingang van 17 september 2018 mag SB Radio de frequenties niet meer gebruiken.
  3. Agentschap Telecom begint in september met het uitvoeren van steekproeven om illegaal gebruik van repeaters op te sporen.
  4. Vanaf 20 juli neemt Agentschap Telecom een nieuw klantportaal in gebruik: Mijn Agentschap Telecom. Hierin kunnen radiozendamateurs en maritieme registratiehouders hun gegevens inzien, wijzigen of intrekken. Dit vervangt het huidige frequentiegebruikersregister.
  5. Update vrijdag 20 juli: inloggen is weer mogelijk. Donderdag 19 juli en vrijdagochtend is het registratiesysteem voor vergunninghouders van scheepvaart en radiozendamateurs tijdelijk uit de lucht. Dit omdat het agentschap een nieuw klantportaal in gebruik neemt.