Agentschap Telecom Nieuws

Nieuwsberichten op Agentschap Telecom
  1. Vanaf 20 juli neemt Agentschap Telecom een nieuw klantportaal in gebruik: Mijn Agentschap Telecom. Hierin kunnen radiozendamateurs en maritieme registratiehouders hun gegevens inzien, wijzigen of intrekken. Dit vervangt het huidige frequentiegebruikersregister.
  2. Update vrijdag 20 juli: inloggen is weer mogelijk. Donderdag 19 juli en vrijdagochtend is het registratiesysteem voor vergunninghouders van scheepvaart en radiozendamateurs tijdelijk uit de lucht. Dit omdat het agentschap een nieuw klantportaal in gebruik neemt.
  3. Stichting SB Radio gaat commerciële radio verzorgen in een groot deel van de Randstad.  Dat is de uitkomst van de veiling van FM kavel B05. De vergunning wordt zo spoedig mogelijk verleend en loopt tot 1 september 2022. Stichting SB Radio betaalt € 50.000,- voor de vergunning. Hieraan is ook een vergunning voor digitale radio (DAB+) in deze regio gekoppeld.
  4. Ontwikkel minimumeisen en standaarden voor de digitale veiligheid van het ‘Internet of Things’. Daarvoor pleit Agentschap Telecom in de Staat van de Ether 2017 die vandaag is gepubliceerd. Onveilige apparaten zijn vatbaar voor ongewenste toegang door internetcriminelen en cyberinfecties. Dat kan uiteindelijk leiden tot grootschalige uitval van ICT-netwerken en geautomatiseerde bedrijfsprocessen.
  5. Agentschap Telecom heeft de aanvragen beoordeeld voor de vergunningen voor twee kavels voor niet-landelijke commerciële radio, met bijbehorende vergunningen voor digitale radio-omroep. Het gaat om de kavels in de Randstad (B05) en Leusden (B36). Omdat voor de kavel B05 meerdere aanvragen aan alle eisen van de veilingregeling voldoen, gaat Agentschap Telecom de vergunning veilen. Voor B36 voldeed één aanvraag aan alle eisen van de veilingregeling, deze vergunning is om niet verleend.