Ivm de vernieuwde website van de Dares.nl waren we van regio18 ook genoodzaakt een en ander aan te passen.
Hierdoor ontstaat er het nodige aan werk. We zullen dus deze site moeten gaan vullen met informatie en nieuws. Er zijn nogal wat zaken te regelen. Hieronder vind je een kleine stappenplan wat we allemaal nog moeten gaan regelen. 
Alle input is hierover natuurlijk mogelijk. Het doel van deze site is iedereen voorzien van informatie over Dares Zuid Holland Zuid activiteiten. Ook zullen de leden van de dares hier een eigen webgedeelte krijgen waar je de informatie zult gaan vinden. 
Dit wordt een afgeschermd gedeelte voor de buitenwereld.

Ook voor de mensen buiten deze site zullen hier informatie gaan vinden. Informatie over de veiligheidsregio Zuid Holland Zuid. Maar andere informatie vind je terug over de landelijke organisatie DARES. 

Echter is de site onder constructie en zal er elke dag wel het een en ander veranderen. Kom gerust kijken. En denk ook gerust mee! 

73 PD8B en PD0CAV

Berrie en Bas