De gemeente zet de Kraansteiger langs de Wijnstraat vandaag af. Staat uw auto geparkeerd op de Kraansteiger? Verplaats die dan naar een andere parkeerplek. U kunt onder het afzetlint doorrijden.

Het water in de rivieren rondom het eiland van Dordrecht wordt hoger dan eerder verwacht. Dat is vooral te merken in het historisch havengebied.


De hoogste waterstanden die Rijkswaterstaat de komende periode verwacht, zijn:
 • 1,91 meter boven¬†NAP op maandag 10 februari¬†tussen 5.50 uur en 6.20 uur;
 • 2,23 meter boven¬†NAP op maandag 10 februari tussen 17.00 uur en 17.40 uur;
 • 2,16 meter boven NAP op dinsdag 11 februari tussen 5.30 uur en 6.00 uur.

De hoge waterstand wordt veroorzaakt door de vele regenval in andere landen. Hierdoor is het waterniveau van de rivieren gestegen.

Bij deze waterstand is er in Dordrecht kans op beperkte overlast. Het kan zijn dat op een aantal kades water komt te staan. Doordat de kades ter hoogte van de bebouwing hoger zijn dan aan de waterkant, is de kans beperkt dat water ook de panden bereikt. De gemeente adviseert bewoners van lage panden om alert te zijn.

(Delen van) de volgende kades bevinden zich lager dan de verwachte waterhoogte:
 • Kraansteiger (+1,74 m)
 • Leuvehaven (+1,90 m)
 • Bomkade (+1,92 m)
 • Houttuinen (+1,95 m)
 • Hooikade (+1,95 m)
 • Taankade (+1,96 m)
 • Korte kalkhaven (+1,97 m)
 • Aardappelmarkt (+2,00 m)
 • Knolhaven (+2,00 m)
 • Blauwpoortsplein (+2,01 m)
 • Bomhaven (+2,02 m)
 • Draai (+2,05 m)
 • Papendrechtsestraat (+2,06 m)
 • Pottenkade (+2,10 m)
 • Riedijkshaven (+2,10 m)
 • Buiten Kalkhaven (+2,10 m)
 • Keizershof (+2,12 m)
 • Buiten Walevest (+2,19m)
 • Maartensgat (+2,20 m)
 • Binnenkalkhaven (+ 2,23 m)
 • Groothoofd (+ 2,23 m)
 • Mattensteiger (+ 2,23 m)
 • Achterhakkers (+ 2,25m)
 • Boomstraat (+ 2,25m)
Wat kunt u doen?
Houd uw mailbox en brievenbus in de gaten. Als er hogere waterstanden verwacht worden, ontvangt u daarover een waarschuwing via deze mailservice. Als u in het buitendijkse deel van het historisch havengebied woont ontvangt u de waarschuwing ook schriftelijk.

In de brief over hoogwater die u jaarlijks van de gemeente ontvangt, staat de hoogte van de straat voor uw pand. U kunt die hoogte vergelijken met de verwachte waterhoogte om te zien of het nodig is om uw pand extra te beschermen.

Op www.dordrecht.nl/hoogwater vindt u meer informatie over hoogwater in het historisch havengebied.
Alert
De coördinator hoogwaterbestrijding van de gemeente Dordrecht houdt de situatie scherp in de gaten. De verwachte waterstanden zijn, ruim voordat die waterstand zich voordoet, bij de gemeente bekend. Als de verwachte waterstanden niet hoger worden dan 2,30 meter boven NAP, onderneemt de gemeente geen actie.
Actie bij hogere standen dan 2,30 meter boven NAP
Als er waterstanden worden verwacht van hoger dan 2,30 meter boven NAP, onderneemt de gemeente actie. Zij vult en verstrekt zandzakken in het historisch havengebied, zet een deel van dat gebied af en vraagt mensen hun auto uit het gebied weg te halen.

Bewoners en ondernemers in het buitendijkse deel van het historisch havengebied ontvangen in dat geval een waarschuwing.

Lees alles over hoogwater in Dordrecht op www.dordrecht.nl/hoogwater.
Over deze hoogwatermailservice
U ontvangt deze mail omdat u ingeschreven staat voor de hoogwatermailservice van de gemeente Dordrecht. Deze informatie is gericht aan bewoners van het buitendijkse gedeelte van het historisch havengebied, in de binnenstad van Dordrecht. Als uw pand niet in dit gebied staat, zijn deze tips en adviezen niet voor u van toepassing.

Kent u iemand voor wie deze mailservice interessant is? Stuur deze mail dan alstublieft door.

Aanmelden/Afmelden voor de hoogwatermailservice kan hieronder.