Bent u radiozendamateur en wilt u zich bij calamiteten inzetten voor u mede mens dan is een functie als A.O.Z. ( amateur op zolder ) mogelijk iets voor u.

Wat willen wij:

Zoveel mogelijk radiozendamateurs bij DARES 2.0 betrekken om in Zuid Holland Zuid een zo groot mogelijk dekkend netwerk te krijgen.

Wat wordt er van u verwacht:

Dat u uw radiostation thuis beschikbaar wilt stellen, om berichten te verzorgen als contact met de hulpdiensten moeilijk of helemaal niet meer mogelijk zijn. Dat kan zijn door een langdurige stroomuitval, een grote telecommunicatie storing, overstroming natuurgeweld enz. juist dan kunt u veel betekenen voor u omgeving, straat of wijk.

U moet wel onder deze moeilijke omstandigheden verbinding kunnen maken met het DRCC (dares regionaal communictie centrum ) in Dordrecht te denken valt aan een noodstroomvoorziening, en apparatuur voor vhf/uhf met bijbehorende antennes, als u dat beschikbaar heeft is DARES naar u op zoek.

DARES Zuid Holland Zuid heeft al een vaste kern van 40 amateurs om het DRCC te bemannen en z.g. SILT taem’s ( snel inzetbaar landelijk team ) in te zetten en A.O.Z. deelnemers.

Als A.O.Z. hoeft u geen examen te doen, niet deel te nemen aan oefeningen en vergaderingen enz. u bent alleen zo veel mogelijk beschikbaar bij noodgevallen.

Heeft U belangstelling of wilt u meer weten kijk dan op www.dareszhz.nl

Deelnemer worden kan ook meld u aan op www.dares.nl bij regio 18 als A.O.Z.

 

Er is veel (media) aandacht voor het nieuwe coronavirus. De GGD Zuid-Holland Zuid, onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd, is al meerdere weken bezig met de voorbereidingen, mocht het virus zich ook in Nederland (en specifiek onze regio) voordoen.

Rol GGD
Het is mogelijk dat het virus in Nederland bij een persoon wordt aangetoond. De GGD zal dan nauwkeurig in kaart brengen met wie deze patiënt contact heeft gehad en zal alle contacten monitoren om zo een verspreiding van de ziekte te voorkomen.

In Nederland en dus ook in de regio Zuid-Holland Zuid, werken artsen, laboratoria en GGD’en samen om uitbraken van infectieziekten te bestrijden. In deze video van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/videos-downloads) krijg je antwoord op vier vragen over de rol van de GGD bij het nieuwe coronavirus.

Situatie in Nederland
De afgelopen weken zijn in ons land al tientallen mensen getest op het coronavirus. Het ging bijvoorbeeld om reizigers die in China waren geweest en griepachtige klachten hadden, of op één van de vanuit de media bekende cruiseschepen verbleven. Al die tests waren negatief.

Situatie in het buitenland
Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf onlangs een negatief reisadvies voor een aantal landen. Kijk hier voor de actuele reisadviezen: Kijk hier voor alle actuele reisadviezen.

Wat kan je zelf doen
De belangrijkste maatregelen die je zelf kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Het zijn:
• Was je handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes

Meer informatie
Voor meer informatie, veel gestelde vragen en actuele informatie verwijzen wij jullie naar de website van het RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

De komende verlaging van de maximumsnelheid kan levens kosten. Daarvoor vreest directeur Hans Janssen van de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid. Dat komt doordat op 16 maart ook de limiet voor hulpdiensten met zwaailichten en sirenes omlaag gaat.

Wettelijk mogen deze noodvoertuigen maximaal 40 kilometer harder dan andere auto’s, vertelt Janssen: ,,Dus mogen we nu nog 170 rijden. Dat doen we niet heel vaak, maar het gebeurt. Als je bijvoorbeeld naar een reanimatie gaat, telt elke seconde. Dan wil je je niet in hoeven houden.’’

Hij durft niet te zeggen hoe vaak zijn medewerkers harder dan 140 rijden. ,,Maar het kan zijn dat onze aanrijtijden langer worden. Nu worden we daar niet streng op afgerekend, maar jij zult die hartaanval maar hebben.’’

Stikstofproblematiek

Voor zover hij weet is hierover door het Rijk nooit met de hulpdiensten gesproken. Hij wil zelfs niet uitsluiten dat domweg niet aan deze consequentie van de lagere snelheidslimiet gedacht is.

,,De hele discussie over de snelheid komt natuurlijk voort uit de stikstofproblematiek. Daar stonden wij buiten. Maar we hebben nu wel een landelijk probleem. We moeten als ambulancediensten snel inventariseren hoe groot dat is.’’

 

 

Wat als iedere vorm van communicatie wegvalt? Internet werkt niet meer en aan je telefoon heb je al helemaal niets. Op zo’n moment vallen de hulpdiensten terug op mensen als Bas den Braven (73). Als radiozendamateur is hij al jaren voorbereid op het ergste van het ergste.

,,Leuk zo’n peperdure portofoon, maar dan moet je wel weten hoe je 'm moet gebruiken als het uur U aanbreekt’’, zegt de Dordtenaar. ,,Je hoeft maar één keer op een verkeerd knopje te drukken en het contact met de buitenwereld is weg.’’ Den Braven is regiocoördinator bij DARES, de Dutch Amateur Radio Emergency Service. Is er een ramp en kunnen de hulpdiensten geen gebruik meer maken van de reguliere communicatiemiddelen, dan komen de zendamateurs in actie. Ze werken dan in opdracht van de veiligheidsregio.

In Zuid-Holland Zuid telt de organisatie zo’n veertig leden. ,,Daarvan zijn er zeker twintig die ik zo kan oproepen als de nood aan de man is.’’ Mocht dat het geval zijn, begeven de zendamateurs zich als de wiedeweerga naar het Jeugddorp bij de Wantijdijk in Dordrecht. Daar hebben ze de nodige apparatuur liggen, waarmee ze binnen de kortste keren ‘in de lucht’ kunnen zijn. Hoge antennes, koffertjes met zendapparatuur.

,,Vanuit daar vormen we teams van twee, en verdelen we ons over cruciale punten in de regio. Ziekenhuizen, brandweerkazernes, havens. Zodat de hulpdiensten nog met elkaar kunnen communiceren. Als ze bijvoorbeeld op een dijk in Alblasserdam 300 zandzakken nodig hebben. Of een extra aggregaat bij het ziekenhuis. Dan kunnen wij dat doorgeven.’’

Frequenties

Den Braven is dagelijks bezig met alles wat met radio te maken heeft. En niet zomaar een beetje voor er bij. Eén van de kamers in zijn huis is helemaal ingericht als radioruimte. Overal knipperen lampjes, staan schermen aan en staan radio’s ingesteld op bepaalde frequenties. ,,Kijk, 145.275 is de Dordtse frequentie. In megahertz hè’’, wijst hij naar één van de radio’s die zijn ingebouwd boven zijn hoofd. 

,,En hier, kun je heel de wereld mee ontvangen.” Hij draait wat aan één van de knoppen van een zendontvanger, totdat er wat vaag gebrabbel uit de luidspreker komt. ,,Het is nu vrij rustig op de radio.”

Als het nodig is, zou hij de eerste communicatie met zijn collega’s ook vanuit huis op kunnen starten. Een echte noodsituatie heeft hij in de 15 jaar dat Dares bestaat nog niet meegemaakt, het bleef vooral bij oefenen. ,,Maar we hebben wel een paar keer stand-by gestaan, bij een grote stroomuitval bijvoorbeeld.’’

De groep van zendamateurs waar Den Braven deel van uit maakt, bestaat al ruim veertig jaar. ,,We werden destijds benaderd door het waterschap, of wij zouden kunnen uitzenden als de dijken het zouden begeven.’’ Uiteindelijk vond hij zo’n vijfentwintig mensen bereid dit te doen. Later is de groep opgegaan in de landelijke organisatie Dares.

8 uur geen stroom

Of er over een paar jaar nog zoveel zendamateurs zijn die zich willen en kunnen inzetten bij een ramp, is nog maar de vraag. Den Braven heeft de interesse met de jaren af zien nemen. ,,En het besef van de noodzaak is veel kleiner. Mensen hebben geen idee wat er gebeurt als de stroom pak ‘m beet 8 uur uitvalt. Dan heb je een groot probleem.’’ Hij heeft zijn hoop gevestigd op de vele radioamateurs. ,,Ik denk dat er in iedere straat wel één zit. Zij zouden al heel veel kunnen betekenen vanuit huis.’’

 

BRON AD Dordrecht

De gemeente zet de Kraansteiger langs de Wijnstraat vandaag af. Staat uw auto geparkeerd op de Kraansteiger? Verplaats die dan naar een andere parkeerplek. U kunt onder het afzetlint doorrijden.

Het water in de rivieren rondom het eiland van Dordrecht wordt hoger dan eerder verwacht. Dat is vooral te merken in het historisch havengebied.


De hoogste waterstanden die Rijkswaterstaat de komende periode verwacht, zijn:
 • 1,91 meter boven NAP op maandag 10 februari tussen 5.50 uur en 6.20 uur;
 • 2,23 meter boven NAP op maandag 10 februari tussen 17.00 uur en 17.40 uur;
 • 2,16 meter boven NAP op dinsdag 11 februari tussen 5.30 uur en 6.00 uur.

De hoge waterstand wordt veroorzaakt door de vele regenval in andere landen. Hierdoor is het waterniveau van de rivieren gestegen.

Bij deze waterstand is er in Dordrecht kans op beperkte overlast. Het kan zijn dat op een aantal kades water komt te staan. Doordat de kades ter hoogte van de bebouwing hoger zijn dan aan de waterkant, is de kans beperkt dat water ook de panden bereikt. De gemeente adviseert bewoners van lage panden om alert te zijn.

(Delen van) de volgende kades bevinden zich lager dan de verwachte waterhoogte:
 • Kraansteiger (+1,74 m)
 • Leuvehaven (+1,90 m)
 • Bomkade (+1,92 m)
 • Houttuinen (+1,95 m)
 • Hooikade (+1,95 m)
 • Taankade (+1,96 m)
 • Korte kalkhaven (+1,97 m)
 • Aardappelmarkt (+2,00 m)
 • Knolhaven (+2,00 m)
 • Blauwpoortsplein (+2,01 m)
 • Bomhaven (+2,02 m)
 • Draai (+2,05 m)
 • Papendrechtsestraat (+2,06 m)
 • Pottenkade (+2,10 m)
 • Riedijkshaven (+2,10 m)
 • Buiten Kalkhaven (+2,10 m)
 • Keizershof (+2,12 m)
 • Buiten Walevest (+2,19m)
 • Maartensgat (+2,20 m)
 • Binnenkalkhaven (+ 2,23 m)
 • Groothoofd (+ 2,23 m)
 • Mattensteiger (+ 2,23 m)
 • Achterhakkers (+ 2,25m)
 • Boomstraat (+ 2,25m)
Wat kunt u doen?
Houd uw mailbox en brievenbus in de gaten. Als er hogere waterstanden verwacht worden, ontvangt u daarover een waarschuwing via deze mailservice. Als u in het buitendijkse deel van het historisch havengebied woont ontvangt u de waarschuwing ook schriftelijk.

In de brief over hoogwater die u jaarlijks van de gemeente ontvangt, staat de hoogte van de straat voor uw pand. U kunt die hoogte vergelijken met de verwachte waterhoogte om te zien of het nodig is om uw pand extra te beschermen.

Op www.dordrecht.nl/hoogwater vindt u meer informatie over hoogwater in het historisch havengebied.
Alert
De coördinator hoogwaterbestrijding van de gemeente Dordrecht houdt de situatie scherp in de gaten. De verwachte waterstanden zijn, ruim voordat die waterstand zich voordoet, bij de gemeente bekend. Als de verwachte waterstanden niet hoger worden dan 2,30 meter boven NAP, onderneemt de gemeente geen actie.
Actie bij hogere standen dan 2,30 meter boven NAP
Als er waterstanden worden verwacht van hoger dan 2,30 meter boven NAP, onderneemt de gemeente actie. Zij vult en verstrekt zandzakken in het historisch havengebied, zet een deel van dat gebied af en vraagt mensen hun auto uit het gebied weg te halen.

Bewoners en ondernemers in het buitendijkse deel van het historisch havengebied ontvangen in dat geval een waarschuwing.

Lees alles over hoogwater in Dordrecht op www.dordrecht.nl/hoogwater.
Over deze hoogwatermailservice
U ontvangt deze mail omdat u ingeschreven staat voor de hoogwatermailservice van de gemeente Dordrecht. Deze informatie is gericht aan bewoners van het buitendijkse gedeelte van het historisch havengebied, in de binnenstad van Dordrecht. Als uw pand niet in dit gebied staat, zijn deze tips en adviezen niet voor u van toepassing.

Kent u iemand voor wie deze mailservice interessant is? Stuur deze mail dan alstublieft door.

Aanmelden/Afmelden voor de hoogwatermailservice kan hieronder.

Van Draynet naar DARES

Het begon met Draynet

Dutch Radio Amateur Emergency Network


Op 14 maart 1980 kwamen een groep radio zendamateurs van de Dordtse Elektronica Club in Dordrecht bijeen om te overwegen een Noodnet op te richten.

De reden was een vraag van het waterschap om tijdens calamiteiten verbindingen te verzorgen, omdat de landelijke verenigingen deze taak niet op wilde pakken,( terwijl de algemeen voorzitter van de VERON schreef in het Electron nr.: 3 van maart 1953 dat er een permanent amateurradionoodnet moest komen)

Nog hetzelfde jaar werden we opgenomen in het rampenplan van het waterschap werden er oefeningen gehouden met verrassende resultaten. De groep radiozendamateurs die zich aansloten was al snel gegroeid tot 25 amateurs, er kwam een draaiboek met bellijsten er werden frequenties afgesproken en vele zorgde dat ze van thuis uit konden werken doormiddel van een noodvoorziening op een accu.

Doordat bij een van de deelnemers een kind zoek was werd in overleg met de politie een grote zoekactie op touw gezet en werd het hele eiland van Dordrecht uitgekampt met als goed resultaat. Hierna groeide de groep al gauw tot 47 deelnemers en werden we meer ingezet bij dit soort vragen.

Vele alarmen gingen uit voor oefening en reële dreiging voor hoog water wat in onze regio niet ondenkbaar is dat het een keer fout gaat.

Op 12 mei 2004 werd de stichting DARES opgericht en de groep Dordrecht en omstreken bestaande uit 35 deelnemers sloten zich aan bij DARES, veel ervaring opgedaan door de jaren heen werd ingebracht bij DARES en ontstond regio 18 Zuid-Holland- Zuid.

Veel andere regio’s kwamen langs op het DRCC waar veel informatie werd uitgewisseld. Inmiddels heeft DARES Zuid-Holland-Zuid alweer jaren een convenant met de veiligheid regio ZHZ en zijn er goede contacten met de anders partners in de Veiligheid regio.

Met DARES 2.0 in het vooruitzicht komt er weer een nieuwe uitdaging aan en zullen meer radioamateurs betrokken worden bij nood communicatie wat de hulpverlening voor de burger zal versterken.

Zo gaan we op naar 40 jaar Noodcommunicatie in de Drechtsteden iets wat zeker niet ongemerkt voorbij zal gaan.


Bas den Braven PD0CAV Regio Coördinator Zuid-Holland -Zuid