Agentschap Telecom Nieuws

Nieuwsberichten op Agentschap Telecom
  1. Uit controles en metingen van Agentschap Telecom blijkt dat het juiste gebruik van AIS in vijf jaar tijd is gestegen naar meer dan 95 procent. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de situatie in 2017. Dat is een belangrijke ontwikkeling, want met deze stijging neemt de veiligheid op het water toe.
  2. Hoe blijven we veilig, in tijden van verandering? Die vraag staat centraal in het jaarbericht 2021. Daarin kijkt Agentschap Telecom terug op een jaar waarin de digitale transitie zich heel nadrukkelijk en over de volle breedte van onze maatschappij manifesteerde.  
  3. Agentschap Telecom is sinds deze week officieel de Nationale Cybersecurity certificeringsautoriteit (NCCA). Vanuit die nieuwe rol houdt het toezicht op de certificering van IT-producten, diensten en processen. Doel ervan is digitale producten en diensten digitaal veiliger te maken en zo de digitale weerbaarheid van ons land te vergroten.
  4. Op vrijdag 8 april start de aanvraagprocedure voor de voorwaardelijke veiling van 26 vergunningen voor niet-landelijke commerciële FM-radio. De aanvraagtermijn sluit op 6 mei 2022. De volgende kavels komen onder de hamer: B01, B03, B04, B06 tot en met B26, B35 en B37. Hier zijn ook vergunningen voor digitale radio (DAB+) aan gekoppeld.  De te verdelen vergunningen lopen tot 1 september 2025.   
  5. Agentschap Telecom (AT) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoeken samen of zogenoemde slimme apparaten voor thuis (domotica) digitaal veilig zijn en na aankoop blijven doen wat is afgesproken en wat mag worden verwacht. Klanten moeten daarover goed worden geïnformeerd. Het gaat om apparaten die via een thuisnetwerk gegevens en signalen verzenden en ontvangen, zoals slimme rookmelders, smart-TV’s en slimme thermostaten. Het aanbod hiervan groeit snel. Met het onderzoek bekijken AT en de ACM daarom de naleving van de regels en bereiden ze zich voor op nieuwe regels die eraan komen, zodat iedereen deze apparaten veilig kan blijven gebruiken.