Agentschap Telecom Nieuws

Nieuwsberichten op Agentschap Telecom
  1. Agentschap Telecom gaat permanent vergunningen uitgeven voor middengolfzenders die met laag vermogen uitzenden. Uit een eerdere pilot blijkt dat hier veel belangstelling voor is. Twee regelingen, het uitvoeringskader, de vergunning en het aanvraagformulier moeten daarom worden aangepast. Die wijzigingen vereenvoudigen het aanvraagproces, verkorten de doorlooptijd van aanvragen en maken langere looptijden van vergunningen mogelijk.
  2. Staat u bij Agentschap Telecom geregistreerd als radiozendamateur, gebruiker van maritieme radioapparatuur en/of heeft u een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, dan brengen wij jaarlijks een vergoeding in rekening. Wilt u wijzigingen doorgeven of uw registratie of vergunning intrekken doe dit dan zo snel mogelijk.
  3. De heer mr. drs. P.A. (Peter) Spijkerman wordt per 1 december 2018 benoemd tot directeur Nationale Coördinatie Groningen (NCG). De NCG is een samenwerkingsverband van het Rijk, de provincie Groningen en de gemeenten in het aardbevingsgebied. De heer Spijkerman gaat als nieuwe directeur leiding geven aan de uitvoering van de versterkingsoperatie.
  4. Wat betekent uitval van telecom voor een gemeentelijke organisatie? Die vraag stond 12 november centraal toen de gemeente IJsselstein meedeed aan de serious game ‘Uitval van Telecom’. Agentschap Telecom ontwikkelde deze game in het kader van het programma Telekwetsbaarheid.
  5. In 2016 is Agentschap Telecom een pilot gestart met de uitgifte van vergunningen voor laagvermogen middengolf. In het Uitvoeringsbesluit laagvermogen middengolfbeleid is aangegeven dat twee jaar na invoering van dit besluit een evaluatie plaatsvindt. Deze evaluatie is nu afgerond.