Agentschap Telecom Nieuws

Nieuwsberichten op Agentschap Telecom
  1. Op 3 september 2019 start de aanvraagtermijn voor de veilingprocedure van¬†vier FM-kavels¬†voor niet-landelijke commerci√ęle radio met de daaraan gekoppelde vergunningen voor digitale radio (DAB+). Het gaat om een kavel met 10 Randstadfrequenties (B05), een kavel in Deventer (B28), een kavel in Oldenzaal (B29) en een kavel in Stadskanaal (B34).
  2. Agentschap Telecom heeft de PAMR-vergunning van Utility Connect B.V. (Alliander) in de 450 MHz-band met vier jaar verlengd.
  3. Maandag 24 juni was er een ernstig storing in het telefonienetwerk van KPN (zowel mobiel als vast). Daardoor was ook het nationale noodnummer 112 een aantal uren niet bereikbaar. Dat gold niet alleen voor gebruikers van het KPN netwerk. Omdat alle operators in Nederland telefoonverkeer naar 112 aanleveren via het netwerk van KPN, was 112 ook voor gebruikers van de andere netwerken niet bereikbaar.
  4. Nederland wil ervoor zorgen dat schepen die varen met een Nederlandse registratie, ook echt een band met Nederland hebben. Er zijn veel schepen die rondvaren met een Nederlandse registratie voor maritiem frequentiegebruik. Sommige van die schepen hebben geen band met Nederland. Internationale afspraken vergen dat die band er wel moet zijn. Daarom wijzigt de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 met ingang van 1 juli 2019.
  5. Vandaag presenteerde Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de Nota mobiele communicatie 2019. In de nota staat onder meer dat minimaal drie partijen snelle mobiele communicatie (zoals 5G) gaan aanbieden aan bedrijven en consumenten.