Agentschap Telecom Nieuws

Nieuwsberichten op Agentschap Telecom
  1. Talpa, Q-Music, Kink, Sublime, Radio Maria en Terrestrial zijn de winnaars van de landelijke veiling voor commerciële digitale radio via de ether. Ze mogen de komende twaalf jaar in heel Nederland commerciële digitale radio uitzenden.
  2. Er is een toenemende wederzijdse afhankelijkheid tussen de energievoorziening en de digitale infrastructuur. Dat signaleert Agentschap Telecom in het jaarbericht 2020.
  3. Sinds april 2021 doet Agentschap Telecom onderzoek bij KPN. Dit naar aanleiding van berichtgeving in de Volkskrant van 17 april jongstleden. Hierbij geven we een update over de voortgang van ons onderzoek. 
  4. De kans op graafschades is in 2020 licht gestegen. Agentschap Telecom concludeert dat de inspanningen van de graafketen de afgelopen vijf jaar zorgden voor een stabilisatie in de kans op graafschade, maar dat er geen sprake is van een trendbreuk. Deze conclusie is gebaseerd op basis van de cijfers zoals die door de netbeheerders gerapporteerd zijn.
  5. Tampnet en T-Mobile mogen vanaf medio mei 2021 mobiele communicatie op zee aanbieden met behulp van frequentieruimte in de 700 MHz-band. Dat is onder meer belangrijk voor personeel op platforms, windparken en schepen. De vergunningen lopen tot 31 december 2040.