Doordat het Landelijk Meetnet Water (L.M.W.) van Rijkswaterstaat is getroffen door een hackersaanval kunnen de Waterschappen niet over accurate waterstanden beschikken.
Deze zijn echter van cruciaal belang, om maatregelen te kunnen treffen tegen dreigende dijk doorbraken.

Waterschap Hollandse Delta heeft via de veiligheid regio Zuid Holland DARES verzocht om assistentie te verlenen door peilschalen af te lezen en waterstanden door te geven naar het Waterschap,

ook andere Waterschappen komen met deze vraag. Daarop heeft de RC van R18 in overleg met de coördinerend Burgemeester besloten om DARES landelijk te alarmeren om waar nodig is communicatie te verzorgen.


                                                 

Nu eens een keer een oefening zonder draaiboek, want als vannacht de pager gaat is dat er ook niet!!

Het komt aan op zelfredzaamheid en improvisatievermogen van de RC en de SIGCO teams, tevens neem je de juiste spullen mee en gebruik je hiervoor de betreffende checklijsten.

De betreffende Regio Coördinator of zijn plaatsvervangers zijn verantwoordelijk dat de oefening veilig verloopt, draagt zorg voor de alarmering van zijn deelnemers en deelt zijn SIGCO teams in ( altijd 2 of 3 leden) heeft vooraf overleg met zijn betreffend meldkamer dat er op 2 April een hoogwater oefening wordt gehouden, en dat er mogelijk radio amateurs met een auto op vreemde plaatsen staan met antennes en een generator, en dat de oefening plaatsvind in het stroomgebied van Zuid Limburg tot Hoek van Holland.

De oefening vind plaats tussen 10.00 uur en 14.00 einde.

De betreffende RC stuurt een SICO team naar een locatie waar een waterstand genoteerd moet worden deze kan je aflezen op een N.A.P schaal aan het SIGCO team de uitdaging om deze waterstand door te geven aan het DLCC in Dordrecht, de communicatieweg bepaald het SIGCO team ter plaatsen. (mogen er ook meer zijn van de zelfde locatie)We werken op level 1 nationaal 

Het DLCC in Dordrecht luistert uit naar PI9DO  en op:

HF 80 meter   Landelijk         3.670 Khz  lsb

HF 40 meter   Landelijk         7.065 Khz  lsb 

Vhf 2 meter    Landelijk      145.500 MHz fm

Vhf 2 meter    Landelijk      144.825 MHz   Winlink PI9DO

Uhf 70 cm      Landelijk      DMR 204911  TG-2 !!!!

 

Verder wordt de DARES PI1DAR repeater ingezet deze is QRV van vrijdag 1april 14.00 uur t/m maandag 4 april 14.00 uur op 70m NAP  

430.9500 MHz in 438.5500 MHz uit  CTCSS 85.4 ingang  85.4 uitgang.

Buiten de oefening graag ontvangst  rapporten naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

                                                                                                

                                          SIGCO teams Zuid Holland Zuid aanroepen Pi9DK

 

  70 cm     Lokaal repeater PI2DEC 430.9625 MHz in 430.3625 MHz uit 

  2 meter   Lokaal    145.275 MHz  SIGOO R18  Zuid Holland Zuid 

  2 meter   Lokaal    144.825 MHz  Winlink  PI9DO

 

We werken met het berichten formulier:

Belangrijke links

 

Dares berichtenformulier met invulwijzer is te downloaden via Downloads Deelnemers Bestanden Regio 18
https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/waterhoogte/  met deze link kan je de waterstanden in Nederland 

zien en de plaatsnaam als je op de groene icon tikt

 

https://www.waterstandlimburg.nl/Home/Waterstanden/187  Waterstanden Limburg

 

www.waterpeilen.nl   rond Gelderland

 

https://nl.windfinder.com/#8/51.2206/6.0123  Hier op zie de wind snelheden en temperatuur

 

https://www.dareszhz.nl/  Onze website voor info over ZHZ

 

https://topokaartnederland.nl/  OP deze kaart zie je op straat niveau de locatie waar je moet zijn links onder de gps positie

 

https://www.ahn.nl/ahn-viewer Hoogte schaal van Nederland ( om een hoog plekje te vinden ) HI