Nieuws PI4DEC

Dordrecht Radio Club
  1. Het bestuur heeft op 28 mei 2020 besloten dat, na raadpleging van de noodverordening van de Veiligheidsregio regio Zuid-Holland-Zuid, het clubgebouw op dit moment nog niet geopend kan worden voor verenigingsactiviteiten waar meerdere clubleden in gezamenlijkheid bij betrokken zijn. Hierdoor zal het gebruik van het antennepark, transceivers en faciliteiten voorlopig alléén voor individuele leden [...]

  2. Aan de hand van de recente ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus is het bestuur van de Dordtse Elektronica Club DEC in overleg geweest en heeft unaniem besloten om de verordening van de overheid te volgen.

    Het bestuur sluit de DEC voor alle bijeenkomsten tot nader datum.

    Gebruik antennepark en transceivers: Alleen voor [...]

  3. Op maandagavond 9 maart 2020 gaf Balte de Wit in het clubgebouw van de Dordtse Elektronica Club een presentatie over LoRa. Met dit openingsevent is TTN-Drechtsteden een officiële TheThingsNetwork community geworden. Balte behandelde in het kort het hele spectrum van gateway – nodes – gps-trackers tot TTN-LoRaWan en Ham-LoRa. Ca. 20 geïnteresseerden in [...]

  4. The Things Network (TTN) Drechtsteden is een nieuw initiatief van de Dordtse Elektronica Club PI4DEC / PI4D. Het doel is om LoRa onder de aandacht te brengen van, en bereikbaar te maken voor, onze leden en alle LoRa geïnteresseerden in de regio. Ons clubgebouw aan de Middelweg staat op iedere maandagavond open voor mensen [...]

  5. Dit jaar vieren we met de hele stad dat Dordrecht achthonderd jaar geleden als eerste nederzetting in het toenmalige graafschap Holland stadsrechten kreeg. Hiermee is onze stad dan ook echt de oudste stad van (het huidige) Holland. Een gebeurtenis om niet te vergeten en om samen te vieren met activiteiten gericht op het verleden, [...]