DARES R18 ZUID HOLLAND ZUID


28 oktober : Tijdens de bel oefening RED ALERT ontstaan de contouren voor de volgende oefening in november.


24 november : Het bericht bereikt de regio dat de DARES door BiZa wordt gezien als een organisatie met een toegevoegde waarde op regionaal niveau.


25 november 06:30 : De amateurs krijgen het oefenbericht dat melding maakt van zware storm, regenval , uitval van elektra en telcomm voorzieningen (dit bericht ligt al 3 eken klaar).


25 november 14:00 uur : Het stormt, het sneeuwt, het bliksemt en het verkeer loopt volledig vast.


25 november 20:00 uur : Er wordt besloten, ondanks het weer, de oefening SEND MESSAGE door te zetten. Amateurs worden gevraagd geen onnodige risicos te nemen gelet op de weersomstandigheden.
Het Regiostation wordt geactiveerd, de groepscoordinatoren geinformeerd, de amateurs gealarmeerd en de instructies (in kaart brengen van waterstanden op afgelegen locaties op basis van GPS informatie) verstrekt. Al rond 20.30 komen de eerste berichten met meetwaarden van deze afgelegen locaties binnen. Rond 21.00 uur zijn er in alle gebieden een of meerdere teams op weg. Groepen met een heel beperkte capaciteit worden aangevuld met personen uit het Regiostation.
Het resultaat: 29 amateurs direct inzetbaar (17 blijken niet inzetbaar omdat zij niet in de regio zitten, andere verplichtingen hebben of niet te bereiken zijn), er worden 9 teams geformeerd waarbij het merendeel bestaat uit 2 amateurs (buddy systeem). Het blijkt mogelijk met 4 van de 5 gebieden informatie via 80m door te geven.

Het Regiostation heeft 6 operators en heeft 4 stations actief (2m cenraal, 2m subnetten, 70cm repeater en HF). Er worden 15 meetwaarden onder slechte weersomstandigheden verzameld en al om 22.00 uur worden de teams en groepen ontbonden. In record tijd blijken de opdrachten te zijn uitgevoerd. Na een korte evaluatie wordt het Regiostation omgevormd tot contest station tbv de CQWW CW op HF.

26 november 15:45 uur : Via via bereikt ons het gerucht dat de DARES is geactiveerd. Na een korte check waaruit blijkt dat het dit maal geen oefening betreft word direct een van de contest stations omgezet naar 80m en meldt de Plv Regiocoordinator zich bij PI9D op 3677 KHz. Na een korte wrap -up wordt geconstateerd dat er mogelijk hulp in de vorm van
ondersteuning onsite nodig zou kunnen zijn.


Deze wordt aangeboden in de vorm van mobiele communicatie teams en de voorzieningen van het Regiostation. Er wordt telefonisch contact gelegd met de landelijke DARES organisatie die het verzoek doet een voorwaarschuwing in R18 uit te laten gaan en de mogelijke inzet voor te bereiden.

26 november 16:00 uur : De rest van het conteststation wordt omgevormd tot Regiostation en de alarmering begint weer te lopen. De groepen wordt gevraagd te inventariseren wie de komende 40 uur inzetbaar is en de Groep Dordrecht wordt gevraagd alvast een aantal
mobiele communicatie teams operationeel te maken en zich te laten melden op de het Regiostation.


26 november 16:15 uur : Het aantal inzetbare amateurs stijgt zienderogen, alle groepen zijn gealarmeerd en met het 80m station PI4DEC wordt structureel geholpen de frequentie 3677 schoon te houden voor noodverkeer. Een toevallige CW contest gastoperator laat de sleutel rusten en neemt soepel in phone deze taak op zich.


26 november 17:00 uur : 1 uur na alarmering wordt met de inmiddels ter plaatse gearriveerde Regiocoordinator de status opgemaakt. Er blijken voor de komende 40 uur 27 amateurs inzetbaar. Inmiddels zijn de eerste mobiele teams, voorzien van alle noodzakelijke communicatie middelen (enkele ook met aanvullende sets van portofoons om lokaal een net te kunnen opbouwen) en voorzieningen om langere tijd inzetbaar te zijn (slaapzakken, eten, brandstof) gearriveerd op de DEC of staan paraat elders.
Na telling blijkt dat inmiddels 9 teams van ieder 2 amateurs gereed zijn voor vertrek. Het conteststation is inmiddels weer voorzien van 4 stations die allen een actieve rol vervullen. De oefeninformatie op het wipeboard van de avond ervoor bevat inmiddels nonexercise informatie. Ruim 1 uur na het eerste contact wordt de status van R18 gemeld aan de DARES en worden de 9 teams aangeboden.

26 november 17:30 uur : Inmiddels is 1,5 uur na de oproep het aantal inzetbare amateurs gestegen tot 31 en kunnen zijn er 11 teams met ieder 2 leden direct inzetbaar. Op verzoek van PI9D wordt gekeken of op 40m een net kan worden gestart. Door de drukte aldaar (oa vanwege contesten) wordt dit niet doorgezet. Inplaats daarvan wordt het Regiostation betrokken bij de activiteiten op de landelijke DARES frequentie 145.225. Met 1 station rondom voor algemene aanroepen en een set beams naar Zeeland wordt actief meegewerkt.


26 november 19:00 uur : 80m wordt afgebouwd maar blijft beschikbaar. Gelet op het verhoogde risico dat bij het herstel in Zeeland van de spanningsvoorziening er complicaties optreden en vanwege de (oefen)zin om de gemaakte afspraken over apparatuur uit te testen wordt besloten de noodstroomvoorziening te activeren. Het betreffende bedrijf wordt gebeld en 30 minuten later snort er een 6KW aggregaat voor de deur van het gebouw. Een van de 2 shacks is inmiddels weer actief in de CQWW CW contest. De aanwezige teams zijn inmiddels voor een groot deel thuis op afroep beschikbaar.


26 november 19:30 uur: Landelijk wordt er besloten te downscalen gelet op de stabiele ontwikkeling. Het landelijk station gaat op stand-by, het Regiostation zal direct inzetbaar blijven gedurende het weekeinde. Ook de regio zelf wordt gedownscaled. De Groepscoordinatoren informeren de Groepsleden dat zij niet meer op het puntje van de stoel hoeven te zitten en in geval van actie zullen worden gebeld. Enkele leden blijven achter op het Regiostation in afwachting van wat er komen gaat en vormen het Regiostation weer om tot volledig contest station en pakken de draad weer op. Het DARES R18 Regiostation PI4DEC is weer gewoon de Contestende PI4D.
Enkele constateringen

Gedurende de afgelopen dagen is er veel geleerd en ervaring opgedaan tijdens zowel de oefening als de werkelijke activiteiten. Er zijn vele zaken die bij een nadere evaluatie (deze staat in december op het programma) zeker zullen worden besproken.
Gebleken is dat vanaf het moment van alarmering DARES R18 een goede basis heeft om snel en slagvaardig inzetbaar te zijn. In beide gevallen was in 1 uur bijna 60% direct of heel snel inzetbaar en kon in diezelfde tijd een eerste groep van 9 teams worden gevormd voor directe inzet (voorzien van alle benodigde middelen). Het feit dat de regio een redelijk centrale ligging heeft maakt het mogelijk een ondersteunende rol te vervullen als in rondom liggende regio's zich calamiteiten voordoen. De afgelopen dagen hebben ook bewezen dat eenvoudige apparatuur (geen digitale toestanden), een set basis procedures, een flexibele opstelling en een portie gezond verstandig de goede ingredienten lijken te zijn.


Ad PA8AD