Loeiende sirene en Grip 4 voor Zuid Holland Zuid

Door een zeer grote brand, woensdag 5 januari 2011 op het industriegebied Moerdijk, zijn in Dordrecht Zuid en de Hoekse Waard de sirenes in werking getreden, daar het om een chemisch bedrijf ging en niet bekend was of er gevaarlijke stoffen vrij kwamen is er besloten om grip 4 af te geven. Door de gebrekkige informatie en de zeer zwarte rookwolken die boven Dordrecht hingen, is er door R.C. besloten op voorhand de DARES leden Z.H.Z. om 16.30 uur te laten alarmeren met de code 410 ( grip 4 en E-mail verstuurd). In korte tijd waren 22 leden van Z.H.Z. stand-by en kwamen er berichten binnen van andere DARES Regio’s die hulp aanboden. Ook werd kort na de alarmering op teamspeak de koppeling aangebracht van de DARES VHF-repeater, waardoor er direct contact was tussen regio Z.H.Z. en Midden West Brabant. Daar waren ook diverse DARES leden QRV die bijstand konden bieden.

Omdat later in de avond voor onze Regio het advies is gegeven om ramen en deuren te sluiten en als u niet noodzakelijk naar buiten hoeft dan ook binnen te blijven. Ook is er verder geen verzoek gekomen voor bijstand in welke vorm dan ook en zijn wij verder niet in actie gekomen. Op donderdag 6 januari was de brand onder controle en is om 9.00 uur besloten de DARES leden te alarmeren dat de stand-by is opgeheven.

 

PD0CAV Regiocoördinator Z.H.Z.