DARES Zuid Holland Zuid ( R18 ) heeft zaterdag 25 november een succes volle DIGIdag

gehouden.

 Na een kort overleg waarin oefening ZETA, landelijk RC overleg, partneroverleg met de VR, en deelname aan een veiligheidsdag werd besproken zijn we aan de slag gegaan. Helaas was Hans Vreeswijk PA3GJM verhinderd door werk en ging de uitleg van het nieuwe winlink 2.0 niet door, (houden we te goed) Daarna kwam Erik/Jan PA1ER een presentatie en uitleg geven over het werken met Winmor. Waarbij voor veel leden de techniek weer helder op het netvlies kwam, conclusie van Erik/Jan ieder moet werken met wat hij op dit voor handen heeft en zelf de keuze maken werken met een modem of geluidskaart intern of extern enz. Genoeg gezien en geluisterd ging eenieder met zijn apparatuur aam de gang op en werd begonnen met het configureren van de diverse opstellingen met als doelstelling werken op winlink/winmor.

De soldeerbouten kwamen tevoorschijn en de diverse modems werden aangepast en aangesloten, De IC 7100 (met ingebouwd modem) werd geschikt gemaakt voor winlink en winmor en werden de eerste berichten succesvol verstuurd, In de HF-ruimte stond de IC 7300 winmor te stampen, verder werden er diverse programma’s ge downloadt.  Al met al een super geslaagde dag waarbij we een grote groep winlink gebruikers rijker zijn, en op verzoek zullen we op korte termijn deze dag herhalen.    In  Januari 2018 staat er weer een DIGIdag gepland en gaan we werken met de template DARES berichten formulier.

Met groeten Bas PD0CAV RC-ZHZ